inomhus


PROJEKT: REPARATION AV EN SUPERMARKNAD I BARNTRUP

SYSTEM: PAVE AND GO INOMHUS 28 MM TJOCKLEK

PLATS: BARNTRUP, TYSKLAND - 01/2023

TIDPUNKT: 5 personer, 8 dagar - 3105 sqm

UTFORSKA PROJEKTET