inomhus


PROJEKT: NY BETALNING AV EN SUPERMARKNAD I TYSKLAND

SYSTEM: PAVE AND GO INOMHUS 28 MM TJOCKLEK - ON SQUARE CEMENTO

PLATS: HERNE, TYSKLAND - 09/2022

TIDPUNKT: 5 personer, 5 dagar - 1600 sqm

UTFORSKA PROJEKTET